عنوان: تبديل خانه گرانقيمت به ارزان قيمت
سوال :

اگر کسی با فروش منزل گران قیمتی که دارد و تبدیل به منزل ارزان تر، برای حج واجب مستطیع شود، آیا واجب است خانه را تبدیل کند؟ در صورتی که این تعویض مشقت داشته باشد و یا در شأن او نباشد چه باید بکند؟

 


پاسخ:

تعویض لازم نیست.