عنوان: حج بذلي و استطاعت پس از آن
سوال :

اگرکسی در زمانی که مستطیع نبوده است، يك فيش حج واجب هديه گرفته باشد و بعد از انجام اين حج واجب، از لحاظ مالى مستطيع شود، باید مجدداً با مال خودش حج بجا بیاورد؟

 


پاسخ:

لازم نیست.