عنوان: حجيّت قسم
سوال :

اگر شخصي‌ در خصوص‌ مسأله‌اي‌ كه‌ مورد اختلاف‌ طرفين‌ است‌ و دلائل‌ و شواهد آن‌ روشن‌ بوده‌ و اثبات‌ آن‌ از طريق‌ قرائن‌ و شواهد كاملاً واضح‌ مي‌باشد، قبل‌ از اثبات‌ موضوع‌ جهت‌ ردّ مدّعي‌ به‌ قسم‌ متوسّل‌ گشته‌ و با سوگند به‌ اسم‌ خداي‌ عظيم‌ (قسم‌ به‌ خداي‌ عظيم‌) از پذيرفتن‌ دلائل‌ خودداري‌ نمايد.

1) آيا اين‌ نوع‌ قسم‌ حجّت‌ شرعي‌ است‌؟

2) آيا اين‌ نوع‌ قسم‌ نافي‌ عدالت‌ است‌؟


پاسخ:

1) اين‌ نوع‌ قسم‌ حجّت‌ شرعي‌ نيست‌.

2) اين‌ نوع‌ قسم‌ اگر العياذ بالله دروغ‌ باشد عادل‌ را فاسق‌ مي‌كند و اگر واقعيّت‌ داشته‌ باشد نافي‌ عدالت‌ نيست‌.