عنوان: وسواس و خيالبافي
سوال :

جواني‌ 32 ساله‌ هستم‌ كه‌ خيلي‌ وقت‌ است‌ دچار شديدترين‌ وسوسه‌ها و شك‌ها شده‌ام‌ به‌ طوري‌ كه‌ نه‌ از جنبه عقل‌ مي‌توانم‌ استفاده‌ نمايم‌ و نه‌ از اخلاق‌ و ملكات‌ فاضله‌، به‌ طوري‌ كه‌ مي‌شود گفت‌ كه‌ اصلاً درست‌ در مقابل‌ فضائل‌ اخلاقي‌ قرار گرفته‌ام‌، به‌ كتاب‌ چهل‌ حديث‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ «ره‌» خيلي‌ دلبستگي‌ دارم‌ امّا هرگز مطالب‌ آن‌ را به‌ طور كامل‌ نمي‌توانم‌ بفهمم‌، طوري‌ است‌ كه‌ هر وقت‌ طرف‌ كتاب‌ها مي‌روم‌ كتاب‌ حضرت‌ امام‌ بيش‌ از قرآن‌ در نظرم‌ هست‌ و اين‌ صفات‌ زشت‌ وسوسه‌ روز به‌ روز هم‌ قوّت‌ مي‌گيرد، حدود دو ماه‌ است‌ كه‌ صبح‌ها بعد از نماز صبح‌ عادت‌ كرده‌ام‌ كه‌ حدود يك‌ ساعت‌ مي‌نشينم‌ و فكر مي‌كنم‌، از مدّتي‌ كه‌ عادت‌ به‌ اين‌ كرده‌ام‌ وسوسه‌ و شك‌ شيطاني‌ شديدتر از قبل‌ ده‌ است‌، نماز مي‌خوانم‌ و سعي‌ مي‌كنم‌ با حضور قلب‌ بخوانم‌ امّا خجالت‌ مي‌كشم‌ عنوان‌ كنم‌ امّا حضرت‌ عالي‌ مي‌دانيد كه‌ قضيه‌ از چه‌ قرار است‌، اين‌ روزها احساس‌ مي‌كنم‌ كه‌ به‌ خدا هم‌ اعتقادي‌ ندارم‌، به‌ رسول‌ خدا و به‌ ديگر ائمّه‌، و هر وقت‌ مراسم‌ روضه‌ خواني‌ ايشان‌ را مي‌شنوم‌ دچار اضطراب‌ و نگراني‌ و ناراحتي‌ اعصاب‌ مي‌شوم‌، احساس‌ مي‌كنم‌ دارم‌ ديوانه‌ مي‌شوم‌ با آنكه‌ براي‌ مظلوميّت‌ ائمّه‌ گريه‌ مي‌كنم‌ و چون‌ من‌ مسلمانم‌ و دلم‌ مي‌خواهد فضائل‌ و مكارم‌ اخلاق‌ داشته‌ باشم‌ قلبم‌ پر از كدورت‌ است‌ فضاي‌ ذهنيم‌ تنگ‌ و باريك‌ است‌ و هميشه‌ خيال‌ باف‌ هستم‌ به‌ بندگان‌ خدا هم‌ بد بين‌ هستم‌ و گاهي‌ اوقات‌ در ذهنم‌ احساس‌ مي‌كنم‌ كه‌ با بندگان‌ خدا درگيرم‌ اين‌ رؤيا را يك‌ واقعيت‌ تلقي‌ مي‌كنم‌ خداوند را قسم‌ مي‌دهم‌ كه‌ براي‌ من‌ يك‌ راه‌ چاره‌اي‌ باز كند كه‌ من‌ چه‌ كنم‌؟

 


پاسخ:

در هر چيزي‌ كه‌ شما را رنج‌ مي‌دهد صد در صد بي‌اعتنا باشيد، كلمه «لا اله‌َ الاِّ الله» را زياد بگوييد، مخصوصاً در موقع‌ وسوسه‌، قطعاً خوب‌ مي‌شويد.