عنوان: داشتن وسواس
سوال :

برخي‌ افراد داراي‌ وسواس‌ هستند، آيا جايز است‌؟


پاسخ:

بسيار خطرناك‌ است‌ و حرام‌ هم‌ مي‌باشد.