عنوان: ملاک سقط از چه زماني است
سوال :

در حرمت‌ سقط‌ جنين‌، نطفه‌ از حين‌ مجامعت‌ ملاك‌ است‌ يا انعقاد در رحم‌؟

 


پاسخ:

مناط‌ وارد شدن‌ در رحم‌ است‌.