عنوان: ورود اضطراري حائض به مسجد
سوال :

اگر جنب‌ يا حائض‌ براي‌ حفظ‌ از سرما يا حيوان‌ زنده‌ ناچار باشد داخل‌ مسجد شود، آيا مرتكب‌ حرام‌ شده‌ است‌؟

 


پاسخ:

اگر چاره‌اي‌ جز دخول‌ در مسجد نداشته‌ ياشد، اشكال‌ ندارد.