عنوان: قضاي نمازهاي واجب در دوران عادت
سوال :

در مسأله 371 مرقوم‌ فرموده‌ايد: «نمازهاي‌ يوميه‌اي‌ كه‌ زن‌ در حال‌ حيض‌ نخوانده‌، قضا ندارد». آيا نماز آيات‌ و يا نمازي‌ كه‌ زن‌ براي‌ روز معيّني‌ با نذر بر خود واجب‌ كرده‌ و آن‌ روز در ايّام‌ عادت‌ واقع‌ مي‌شود، قضا دارد؟

 


پاسخ:

قضا ندارد ولي‌ اگر بخواند خوب‌ است‌.