عنوان: شکار تفريحي
سوال :

شكار حيوان‌ حلال‌ گوشت‌ براي‌ تفريح‌، كه‌ گوشت‌ آن‌ را خود يا ديگري‌ مصرف‌ كند، چه‌ حكمي‌ دارد؟

 


پاسخ:

اگر احتياج‌ به‌ گوشت‌ آن‌ نباشد حرام‌ است‌.