عنوان: دارائي گذشته و شک بر استطاعت
سوال :

زماني‌ كه‌ جهت‌ حج‌ّ مدارك‌ دريافت‌ مي‌داشتند چون‌ در خانه مسكوني‌ به‌ زحمت‌ زندگي‌ مي‌كرديم‌ مشغول‌ ساخت‌ قطعه‌ زميني‌ بودم‌ كه‌ در سال‌ 1352 خريداري‌ كرده‌ بودم‌ و به‌ علّت‌ نداشتن‌ نقدينه لازم‌ ثبت‌ نام‌ ننمودم‌ و حتّي‌ چند نفر هم‌ گفتند فلاني‌ اسم‌ نمي‌نويسي‌، گفتم‌ انشاءالله نوبت‌ بعد که‌ ثبت‌ نام‌ مي‌كنند، اكنون‌ با وضعي‌ كه‌ دارم‌ خود را مستطيع‌ نمي‌دانم‌ ولي‌ چنانچه‌ سال‌ 1364 ــ(1363)ــ زمان‌ ثبت‌ نام‌ خانه‌ نمي‌ساختم‌ پرداخت‌ حق‌ّ الثبت‌ برايم‌ ميسور بود متمنّي‌ است‌ با شرح‌ مراتب‌ معروض‌، در اين‌ مورد نظر مبارك‌ را اعلام‌ فرمائيد.


پاسخ: شما آن‌ موقع‌ واجب‌ الحج‌ّ نبوده‌ايد الان‌ هم‌ واجب‌ الحج‌ّ نيستيد