عنوان: مستطيعي که از هواپيما هراس دارد
سوال :

مادر ما در سال‌ 1363 واجب‌ الحج‌ّ بودند و جهت‌ مشرّف‌ شدن‌ به‌ مكّه مكرّمه‌ ثبت‌ نام‌ نمودند، البته‌ هميشه‌ از پرواز با هواپيما ترس‌ داشته‌اند و هرگز سوار هواپيما نشده‌اند حالا كه‌ بعد از 15 سال‌ نوبت‌ ايشان‌ شده‌ است‌ هر موقع‌ صحبت‌ از حركت‌ ايشان‌ مي‌شود دلهره شديد پيدا كرده‌ و مي‌گويند اصلاً نمي‌توانم‌ و چنانچه‌ مرا بي‌هوش‌ كنند و آنجا به‌ هوش‌ آورند مي‌روم‌، كه‌ فكر مي‌كنم‌ مقدور نباشد، حالا از آن‌ آقا انتظار داريم‌ رأي‌ شرعي‌ را در اين‌ مورد اعلام‌ فرماييد و آيا مي‌توانيم‌ به‌ نيابت‌ از مادرمان‌ اين‌ فريضه الهي‌ را بجا آوريم‌؟ ضمناً ايشان‌ داراي‌ چهار پسر و دو دختر مي‌باشند.

 


پاسخ: اگر رفتن‌ به‌ حج‌ّ ــ(براي‌ او)ــ مقدور (او) نباشد، مي‌شود كسي‌ به‌ نيابت‌ او برود