عنوان: دختري مجرد داراي ارث و نيازمند مخارج زندگي
سوال :

با عرض‌ سلام‌، اينجانب‌ دختري‌ هستم‌ مجرّد كه‌ دو سه‌ سال‌ است‌ مادرم‌ فوت‌ نموده‌ و فيش‌ مكّه او با توافق‌ ساير ورثه‌ به‌ اينجانب‌ واگذار گرديده‌ است‌، فعلاً بعضي‌ از آقايان‌ روحانيون‌ معتقد هستند بنده‌ به‌ جهت‌ اينكه‌ حدود سه‌ هزار متر مربّع‌ زمين‌ زراعتي‌ از مادرم‌ به‌ ارث‌ برده ام، واجب‌ الحج‌ّ مي‌باشم‌ و نمي‌توانم‌ به‌ جاي‌ مادرم‌ به‌ مكّه‌ مشرّف‌ شوم‌، شرايط‌ زندگي‌ بنده‌ طوري‌ است‌ كه‌ تنها زندگي‌ مي‌كنم‌ و شرايط‌ موجود در خانه پدري‌ و وجود زن‌ پدر و بچّه‌هاي‌ او اجازه‌ نمي‌دهند در خانه پدري‌ بمانم‌، پدرم‌ هم‌ مخارج‌ زندگي‌ مرتّبي‌ به‌ من‌ نمي‌دهد به‌ طوري‌ كه‌ از لحاظ‌ زندگي‌، وسايل‌ زندگي‌ و مخارج‌ زندگي‌ معمولاً در مضيقه‌ هستم‌، زميني‌ هم‌ از طرف‌ مادرم‌ به‌ ارث‌ رسيده‌ كه‌ فاقد مشتري‌ براي‌ فروش‌ مي‌باشد، وقتي‌ حاضر شده‌ام‌ به‌ نصف‌ قيمت‌ متعارف‌ بفروشم‌ ولي‌ خريدار ندارد، لذا با اين‌ شرايط‌ كه‌ بنده‌ استطاعت‌ گرفتن‌ نايب‌ را براي‌ مادرم‌ ندارم‌، استدعا مي‌شود بنده‌ را راهنمايي‌ فرماييد آيا مستطيع‌ مي‌باشم‌ و مجبور هستم‌ براي‌ مادرم‌ نايب‌ بگيرم‌ يا خير؟


پاسخ:

شما واجب‌ الحج‌ّ نيستيد و مي‌توانيد براي‌ مادرتان‌ مكّه‌ برويد و حج‌ّ او را بجا آوريد.