عنوان: انجام حج جهت عمل به وصيت
سوال :

اينجانب‌ مادري‌ داشتم‌ كه‌ فعلاً در قيد حيات‌ نيستند و تا زنده‌ بودند يك‌ بار قسمتشان‌ شده‌ بود و به‌ حج‌ّ رفته‌ بودند و بعد هم‌ ثبت‌ نام‌ كردند كه‌ مقداري‌ از پول‌ ثبت‌ نام‌ را برادرم‌ داده‌ بودند و مادرم‌ گفته‌ بودند كه‌ اگر تا زنده‌ام‌ خودم‌ رفتم‌ كه‌ هيچ‌، ولي‌ اگر در قيد حيات‌ نبودم‌ دخترم‌ برود كه‌ اينجانب‌ هستم‌، حال‌ من‌ هم‌ يك‌ باب‌ مغازه 9 متري‌ واقع‌ در خيابان‌ .... كه‌ اين‌ مغازه‌ را شوهرم‌ در سال‌ 60 خريداري‌ نموده‌ و به‌ نام‌ من‌ زده‌ است‌ ولي‌ اختياردار آن‌ خود شوهرم‌ بوده‌اند و گفتند بعد از فوتم‌ مغازه‌ به‌ جاي‌ مهريه شما باشد و در سال‌ 74 شوهرم‌ فوت‌ كردند و من‌ داراي‌ چند بچّه صغير هستم‌ كه‌ اين‌ مغازه‌ را كرايه‌ مي‌دهم‌ و از آن‌ خود و بچّه‌هايم‌ امرار معاش‌ مي‌كنيم‌ (در ضمن‌ دختر و پسر دم‌ بخت‌ دارم‌)، مي‌خواستم‌ بدانم‌ من‌ مي‌توانم‌ حج‌ّ مادرم‌ را به‌ جا آورم‌ يا اينكه‌ احتياج‌ به‌ نايب‌ است‌؟ خود واجب‌ الحج‌ّ هستم‌ يا خير؟ در ضمن‌ سفر اوّلم‌ به‌ حج‌ّ است‌) خواهشمندم‌ راهنمايي‌ فرماييد.


پاسخ: شما واجب‌ الحج‌ّ نيستيد ولي‌ با رضايت‌ ساير ورثه‌ مي‌توانيد آن‌ حج‌ّ را برويد