عنوان: حج به نيابت مادر فوت شده
سوال :

با توجّه‌ به‌ اين‌ كه‌ شوهر اينجانب‌ حدود پنج‌ سال‌ پيش‌ بر اثر شكستي‌ كه‌ در كار خوردند حدود پنج‌ ميليون‌ ضرر كردند و ما مجبور شديم‌ براي‌ جبران‌ ضرر، خانه مسكوني‌ خود را بفروشيم‌ و در يك‌ اتاق‌ با سه‌ بچّه‌ زندگي‌ كنيم‌ كه‌ براي‌ خود و فرزندانم‌ بسيار مشكل‌ است‌ و درآمد شوهرم‌ از اوّل‌ زندگي‌ تا حال‌ حاضر به‌ گونه‌اي‌ بوده‌ كه‌ فقط‌ گذران‌ زندگي‌ را بتوانيم‌ داشته‌ باشيم‌ و هيچ‌ گونه‌ پس‌ اندازي‌ نداشته‌ و نداريم‌، بعد از حدود دو سال‌ پدر و مادر اينجانب‌ فوت‌ نمودند و مقداري‌ ارث‌ به‌ بنده‌ رسيد كه‌ كل‌ّ اين‌ مقدار را براي‌ خريد يك‌ خانه‌ داده‌ام‌ و براي‌ قابل‌ نشيمن‌ شدن‌ خانه خريداري‌ شده‌ بايد پنج‌ ميليون‌ وام‌ مسكن‌ بگيريم‌، لذا خواهشمند است‌ مشخّص‌ نماييد آيا اينجانب‌ از نظر شرعي‌ مستطيع‌ مي‌باشم‌؟ و مي‌توانم‌ به‌ جاي‌ مادرم‌ به‌ مكّه‌ بروم‌؟ چون‌ ايشان‌ وصيّت‌ كرده‌اند كه‌ از پول‌ فروش‌ خانه خودشان‌ مكّه‌اي‌ برايشان‌ برويم‌.

 


پاسخ:

مستطيع‌ نيستيد و به‌ جاي‌ مادر می توانيد به‌ مكّه‌ برويد.