عنوان: مستطيعي که به دلايلي به حج نرفته
سوال :

شخصي‌ چند سال‌ قبل‌ مستطيع‌ بوده‌ و داراي‌ چند نفر پسر و دختر بوده‌، بعد از چند سال‌ تا پسران‌ ازدواج‌ كردند و دختران‌ به‌ خانه شوهر رفتند ممكن‌ نشده‌ حج‌ّ تمتّع‌ را بجا آورد و بعداً بيمار شده‌ و اكنون‌ استطاعت‌ مالي‌ ندارد، آيا مي‌تواند به‌ جاي‌ حج‌ّ تمتّع‌ عمره مفرده‌ بجا آورد؟


پاسخ:

اگر نمي‌تواند حج‌ّ برود و مريض‌ است‌ به‌ هر نحو كه‌ بتواند بايد نايب‌ بگيرد.