عنوان: تقسيم اموال بين همسر،دختر و پدر متوفي
سوال :

احتراماً به‌ عرض‌ مي‌رسانم‌ پسرم‌ كه‌ داراي‌ يك‌ همسر و يك‌ دختر بوده‌ از دنيا رفته‌ و مادر هم‌ ندارد. دارائي‌ او عبارت‌ است‌ از پانزده‌ جريب‌ زمين‌ و دو واحد منزل‌ مسكوني‌ و دو دستگاه‌ اتومبيل‌ كه‌ همسرش‌ يكي‌ از ماشين‌ها را فروخته‌ و بدهي‌هاي‌ او را داده‌ است‌. آن‌ مرحوم‌ وصيّت‌ نامه‌ نداشته‌ است‌. بفرماييد اموال‌ او چگونه‌ تقسيم‌ مي‌شود؟ ضمناً بنده‌، همسر او را قيّم‌ كرده‌ام‌ و او پنج‌ جريب‌ زمین‌ها را به‌ نام‌ خودش‌ انتقال‌ داده‌ و مي‌گويد من‌ قالي‌ بافي‌ كرده‌ام‌.

 


پاسخ:

آن‌ ماشيني‌ كه‌ فروخته‌ است‌ براي‌ اداء دين‌ ميّت‌، چون‌ قيّم‌ بوده‌ است‌ اشكال‌ ندارد ولي‌ آنچه‌ را به‌ اسم‌ خود نموده‌ است‌ باطل‌ است‌ و بايد برگرداند و تقسيم‌ ارث‌ آن‌ ميّت‌ بعد از اداء ديون‌ او و من‌ جمله‌ مهريه زن‌ او، اگر بر ذمّه او باشد، 8/1 از مال‌ ـ غير از زمين‌ ـ را خانم‌ او ارث‌ مي‌بريد و 4/1 از كليه اموال‌ او را پدر مي‌برد و مابقي‌ مربوط‌ به‌ دختر او مي‌شود.