عنوان: نحوۀ خواندن دعاي ماه رجب
سوال :

در انتهای دعای ماه رجب شاهد هستیم که مؤمنین با دست چپ ریش خود را گرفته و انگشت اشارۀ دست راست را رو به قبله تکان می‌دهند، سوال بنده این است که:

 1- این تکان دادن انگشت چه دلیلی دارد و به چه معناست؟

 2- آیا حتماً لازم است که در انتهای دعا این عمل را انجام داد؟

 3- کسانی که ریش خود را زده‌اند و یا اصلاً در کل ریش ندارند‌، آیا درست است که این عمل را (گرفتن ریش با دست چپ) انجام دهند؟


پاسخ:

اولاً در قرائت آن دعای شریف انجام آن عمل که سؤال کرده اید، لازم و ضروری نیست و لذا خانم ها هم می‌توانند آن دعا را قرائت نمایند.

ثانیاً آن عمل بنابر آنچه گفته شده است، نوعی اظهار تضّرع و خضوع و ذلّت در مقابل مولای مطلق یعنی حضرت حق سبحانه و تعالی است.