عنوان: فلسفۀ عزاداري
سوال :

یک دانشجوی هلندی هستم و رشته ام ادبیات و فرهنگ ایران می باشد. امتحان دوره ای من در مورد رسم و رسوم و اشعار مذهبی مخصوصا نوحه که در غرب هیچ کس از آن اطلاعاتی ندارد و من می خواهم این رسم و رسوم و فرهنگ را به دنیای علمی غربی معرفی کنم. سوآلات من این است:

هدف عزاداری، روضه و مداحی و نوحه به نظر شما چیست؟ هدف اشک ریختن به نظر شما چیست؟ عزاداری از کی بر احساسات مردم ایران و شیعه تاثیر گذاشته است؟


پاسخ:

حضرت امام حسين«عليه السلام» موجي را در كربلا ايجاد كرد و عيال امام حسين آن موج را سرتاسري كردند و تأكيد بر عزاداري براي بقای آن موج است. بنابراين براي بقاي تشيّع، عزاداري، نوحه سرائي و مداحي، بهترين چيزها است.