عنوان: شرط بندي بين زن و شوهر و فرزندان
سوال :

آيا شرط بندی بین زن و شوهر، والدین و فرزندان، یا شرط بندی بین فرزندان با یکدیگر، با ساير اقسام شرط بندي تفاوت دارد؟ برخي مي گويند اينگونه شرط بندي ها حلال است. فتواي حضرتعالي در اين زمينه چيست؟


پاسخ:

شرط بندی بین هر کس باشد حرام است.