عنوان: تفاوت نهي از منکر و جلوگيري از مزاحمت
سوال :

در كتاب‌ «كاوشي‌ نو در اخلاق‌ اسلامي‌، ص‌ 338» ذكر نموده‌ايد «غيرت‌ در مورد عفّت‌ عمومي‌ حتّي‌ زنان‌ غير مؤمن‌» يعني‌:

1) اگر خداي‌ نكرده‌ مردي‌ مزاحم‌ زني‌ شد که حجابش‌ را رعايت‌ نكرده‌، آرايش‌ كرده‌، باز بايد جلوي‌ آن‌ مرد ايستاد و مانع‌ شد؟ يا اگر نگاه‌ ناصحيح‌ به‌ زني‌ كه‌ غير مؤمن‌ است‌ و پوشش‌ صحيح‌ ندارد يا رفتار صحيح‌ ندارد، بايد مرد مسلمان‌ ديگر او را باز دارد؟

2) غيرت‌ فقط‌ از آن‌ مردان‌ است‌ يعني‌ غيرت‌ در مورد عفّت‌ عمومي‌، اين‌ واجب‌ وظيفه مردان‌ است‌ يا وظيفه زنان‌؟

 


پاسخ:

1) نهي‌ از منكر كه‌ لازم‌ است‌ غير مزاحمت‌ است‌ و جلوي‌ مزاحمت‌ را همه‌ بايد بگيرند.

2) نهي‌ از منكر اگر ضرر نداشته‌ باشد بر همه‌ از زن‌ و مرد لازم‌ است‌.