عنوان: جلوگيري از منکر در صورت نزاع و ... در مجلس عروسي چگونه است؟
سوال :

تكليف‌ قطعي‌ و دقيق‌ ما براي‌ مسائل‌ ذيل‌ چيست‌؟

در جشن‌ ازدواج‌ دو جوان‌، متأسّفانه‌ با اصرار مهمان‌ها تلاش‌ مي‌شود كه‌ نوار ترانه‌ پخش‌ شود، البته‌ مادر عروس‌ خانم‌ و مادر داماد و خود عروس‌ و داماد اصلاً راضي‌ به‌ اين‌ امر نيستند لذا مادر عروس‌ با استمداد از صاحب‌ عصر «عجّل‌الله تعالي‌فرجه‌» مانع‌ مي‌شوند ولي‌ مهمان‌ها در جواب‌، مجلس‌ را ترك‌ مي‌كنند يعني‌ به‌ جاي‌ جلوگيري‌ از كار حرام‌ (نوار ترانه‌ پخش‌ كردن‌) با زخم‌ زبان‌ و نيش‌ رفتاري‌ سعي‌ مي‌كنند كه‌ به‌ بهانه اينكه‌ دختر اوّل‌ است‌ و شادي‌ است‌ حتّي‌ مانع‌ از فرستادن‌ صلوات‌ شوند و در واقع‌ يا دين‌ را جدا از جشن‌ مي‌دانند يا اينكه‌ ادّعا دارند اين‌ كارها در دين‌ بوده‌ است‌ و عموماً هم‌ اين‌ افراد لجبازي‌ مي‌كنند و پافشاري‌ بر عمل‌ حرام‌ مي‌كنند، تكليف‌ خانواده عروس‌ چيست‌؟ آيا بايد نظر آنها را جلب‌ كرد تا با ناراحتي‌ مجلس‌ را ترك‌ نكنند و يا وظيفه بالاتري‌ داريم‌؟ گاهي‌ هم‌ خانواده عروس‌ سالم‌ و دين‌ دار و خانواده داماد هم‌ با فضيلت‌ هستند ولي‌ اطرافيان‌ داماد مثل‌ خواهران‌ يا اقوام‌ ديگر طرف‌ داران‌ سرسخت‌ نوار ترانه‌ و وسائل‌ لو و لعب‌ هستند، لذا در شب‌ عروسي‌ برخورد و درگيري‌ و حتّي‌ احتمال‌ جدايي‌ و آبروريزي‌ را پيش‌ مي‌آورد با اينكه‌ قبلاً تذكّر داده‌ شده‌ كه‌ نبايد اين‌ برنامه‌هاي‌ بيهوده‌ در آن‌ شب‌ باشد ولي‌ در عمل‌ با مشكل‌ مواجه‌ شده‌ و خلاصه‌ در جامعه اسلامي‌ هم‌ نمي‌شود آن‌ طور كه‌ خدا و رسولش‌ خواسته‌اند عمل‌ كرد، خواهشمنديم‌ بدون‌ رعايت‌ ما، وظيفه ناب‌ ما را در برخورد با اين‌ افراد مشخّص‌ فرماييد تا در معصيت‌ نيفتيم‌ و وظيفه امر و نهي‌ را ترك‌ نكنيم‌.

 


پاسخ:

بايد با آنها مدارا كرد و هر كجا كه‌ موجب‌ جرّ و نزاع‌ شود بايد كوتاه‌ آمد.