عنوان: نهي از منکر زنان در کوچه و خيابان
سوال :

در جامعه‌ زناني‌ هستند كه‌ حجابشان‌ كامل‌ نيست‌ و در بعضي‌ يا اكثر مواقع‌ سبب‌ جلب‌ توجّه‌ نامحرم‌ مي‌شوند، حال‌ تكليف‌ ما در قبال‌ زناني‌ كه‌ حجاب‌ ناقص‌ دارند در خصوص‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر چگونه‌ است‌؟ و اگر آمر برخود از تأثير شهوت‌ در موقع‌ نهي‌ زباني‌ بترسد، حكم‌ چيست‌؟


پاسخ:

بايد اوّلاً مواظبت‌ از خود بنمايد و ثانياً اگر بتواند امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر زباني‌ داشته‌ باشيد.