عنوان: اشتباه قاضي در حکم قصاص
سوال :

اگر قاضی به اشتباه حکم قصاص دهد و آن فرد قصاص شود، آیا خانواده قاتل می توانند درخواست قصاص نفس قاضی را کنند؟


پاسخ:

قصاص نه، ولی باید دیه بدهد.