عنوان: قصاص پزشک عمل زييايي
سوال :

اگر در عمل جراحی زیبایی پزشک باعث مرگ بیمار شود، آیا پزشک باید قصاص شود یا باید دیه بدهد؟


پاسخ:

باید دیه بدهد.