عنوان: قصاص دو نفر متهم به يک قتل
سوال :

اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگرى قاتل است، چه بايد كرد؟


پاسخ:

مبدل به دیه می شود و هر دو باید دیه را بدهند.