عنوان: محروم کردن برخي فرزندان از ارث
سوال :

آیا پدر و مادری که چند پسر و دختر  دارند، می توانند بدون جهت در زمان حیات خود برخی از فرزندان را از ارث محروم کنند؟ یا مثلاً سهم دختر و پسر را بی دلیل مساوی قرار دهند؟  


پاسخ:

این کار علاوه بر اینکه مفاسد دارد، در شرع مقدس اسلام جائز نیست.