عنوان: خوردن ميوه از باغ غصبي
سوال :

خوردن ميوه از باغى كه غصبى است چه حكمى دارد ؟


پاسخ:

جايز نيست.