عنوان: رفت و آمد عابرين در زميني که معبر شده
سوال :

زمين هاى كشاورزى يا مسكونى و تجارى كه مالكين آن ها افراد زيادى بودند و آن زمين ها را به خيابان، كوچه و معابر عمومى تبديل كرده اند، آيا رفت و آمد براى عابرين كه نه غاصب هستند و نه جرى بر غصب غاصبين مى كنند و چه بسا مضطرّ به عبور از آن جا باشند، جايز است؟


پاسخ:

جايز است.