عنوان: پرداخت زکات فطره به سيد
سوال :

در چه صورت مي‌توان زکات فطره را به سيد پرداخت کرد؟


پاسخ:

سيد به سيد و سيد به غير سيد مي‌تواند بپردازد و اگر ضرورتي باشد، غير سيد به سيد هم مي‌تواند پرداخت کند.