عنوان: فطري? نوزاد
سوال :
آيا براي نوزادي که در ماه مبارک رمضان به دنيا آمده است هم بايد زکات فطره پرداخت شود؟ حتي اگر يکي دو روز مانده به عيد فطر يا روز عيد به دنيا بيايد؟ 

پاسخ:
بايد زکات فطره براي او داد.