عنوان: وظيفه نايب معذور در حج
سوال :

معذور بودن نايب در بعضي اعمال، مثل اينکه نماز را بايد نشسته بخواند يا وقوفين را اضطراراً درک نمايد و... در ميزان اجرت او دخيل است؟


پاسخ:

نايب بايد به وظيفه خود عمل کند و حجِّ او کفايت از حجّ منوبٌ عنه مي‌کند.