عنوان: ميبت بزرگ خدا در زيارت عاشورا
سوال :

در زيارت‌ عاشورا مي‌خوانيم‌ «الحمد لله علي‌ عظيم‌ رزيّتي‌» آيا براي‌ مصيبت‌ بزرگ‌ بايد خدا را شكر كرد؟ شكر چه‌ چيز؟

 


پاسخ:

شكر لطف‌ خفي‌ّ حق‌ تعالي‌، همچنانكه‌ خود سيّد الشهداء ارواحنا فداه‌ هم‌ در قتلگاه‌ شكر حق‌ را بجاي‌ مي‌آوردند و آل‌ الله هم‌ در اسارت‌ شاكرانه‌، رنج‌ مصائب‌ را تحمژل‌ مي‌كردند.