عنوان: اطمينان منوّب عنه از آگاهي نايب از احکام حج
سوال :

آیا منوبٌ عنه باید اطمینان پیدا کند که نایب احکام حج را می داند و صحیح انجام می دهد یا خیر؟


پاسخ:

باید موثّق باشد و همین مقدار کفایت می کند.