عنوان: حريم امامزاده
سوال :

احتراماً مستدعي‌ است‌ فتواي‌ مبارك‌ را در موارد ذيل‌ مرقوم‌ فرمائيد:

1) در روستاي‌ .... امامزاده‌اي‌ وجود دارد كه‌ جهت‌ توسعه‌ و تعمير ساختمان‌ آن‌ بقعه متبرّكه‌ ناچار به‌ تخريب‌ تعدادي‌ از قبور مؤمنين‌ براي‌ باز كردن‌ جادّه‌ و حمل‌ مصالح‌ ساختماني‌ هستيم‌، نظر حضرتعالي‌ در اين‌ مورد چيست‌؟

2) در داخل‌ و خارج‌ امامزاده‌ تعدادي‌ قبور مؤمنين‌ و مؤمنات‌ است‌ كه‌ از حدود ده‌ سال‌ پيش‌ دفن‌ شده‌اند، آيا تخريب‌ ناچاري‌ اين‌ قبور جايز است‌؟

3) روي‌ قبر امامزاده‌ سنگي‌ است‌ كه‌ مؤمنين‌ در آن‌ مرقد شريف‌ قرار داده‌اند و حالا در توسعه‌ و بازسازي‌ امامزاده‌ مي‌خواهيم‌ صورت‌ آن‌ را عوض‌ كرده‌ و ضريح‌ تازه‌ بگذاريم‌، آيا اين‌ كار اشكال‌ دارد؟

 


پاسخ:

تخريب‌ قبور اگر بعداً تعمير شود اشكال‌ ندارد چنانچه‌ بازسازي‌ امامزاده‌ اگر تبديل‌ به‌ احسن‌ شود نيز اشكال‌ ندارد.