عنوان: غسل ميت با دستگاه
سوال :

حكم‌ غسل‌ ميّت‌ به‌ وسيله دستگاه‌ چگونه‌ است‌؟ چون‌ با توجّه‌ به‌ تراكم‌ جمعيّت‌، همه‌ روزه‌ عدّه كثيري‌ فوت‌ مي‌كنند و با محدوديّتي‌ كه‌ غسّالخانه‌ دارد گاهي‌ سبب‌ مي‌شود جنازه‌ها چند روز در نوبت‌ براي‌ غسل‌ نگهداري‌ شوند، اگر دستگاهي‌ ساخته‌ شود كه‌ خود دستگاه‌ همه كارهاي‌ غسل‌ را انجام‌ دهد و يا اين‌ كه‌ با زدن‌ كليد برق‌ براي‌ هر قسمت‌ از بدن‌ ميّت‌، دستگاه‌ كارها را انجام‌ بدهد، آيا اين‌ نحوه‌ غسل‌ كفايت‌ از غسل‌ ميّت‌ مي‌كند يا نه‌؟

 


پاسخ:

بهترين‌ راه‌ اين‌ است‌ كه‌ ميت‌ را اوّلاً با دستگاه‌ تميز كنند و بعد از شستشو، توسّط‌ يك‌ شخص‌ مسلمان‌، به‌ طور متعارف‌ غسل‌ داده‌ شود.