عنوان: شيوه دوران نامزدي
سوال :

در بعضي‌ از خانواده‌ها رايج‌ شده‌ كه‌ قبل‌ از اجراي‌ صيغه عقد، داماد (غير از رفت‌ و آمدهاي‌ متعارف‌ كه‌ براي‌ خواستگاري‌ هست‌) رفت‌ و آمدهائي‌ با دختر دارد كه‌ در اين‌ رفت‌ و آمدها با هم‌ گفتگو و نشست‌ و برخاست‌ كرده‌ يا با هم‌ از منزل‌ بيرون‌ مي‌روند، و يا اين‌ كه‌ دختر و پسر قبل‌ از اين‌ كه‌ والدين‌ اطّلاع‌ يابند به‌ اصطلاح‌ خودشان‌ با شوهر آينده‌شان‌ در مورد زندگي‌ آينده‌ ساعت‌ها با هم‌ گفتگو دارند، آيا اين‌ روابط‌ جايز است‌ يا خير؟

 


پاسخ:

جايز نيست‌.