عنوان: حد واجب احترام به قرآن
سوال :

حدود واجب‌ احترام‌ به‌ قرآن‌ چيست‌؟ مثلاً قرار دادن‌ قرآن‌ و يا كتب‌ روائي‌ در ناحيه پائين‌تر از محل‌ نشستن‌ خود يا ديگران‌ و يا درازكردن‌ پا در مقابل‌ قرآن‌ و اموري‌ از اين‌ قبيل‌ حرام‌ است‌ و اگر صغيره‌ است‌ تكرار آن‌ كبيره‌ مي‌شود؟

 


پاسخ:

هتك‌ و بي‌احترامي‌ يك‌ امر قصدي‌ است‌، ولي‌ گاهي‌ عرف‌ هتك‌ و جسارت‌ مي‌داند، اگر چنين‌ شد آن‌ هم‌ حرام‌ است‌.