عنوان: نماز بيماران مغزي و قلبي در حالات بي حسي
سوال :

در بعضي‌ از بخش‌هاي‌ بيمارستان‌ مانند CCU و ICU بيماران‌ اين‌ بخش‌ها غالباً قادر به‌ جا به‌ جائي‌ و حركت‌ نمي‌باشند، ولي‌ اگر به‌ هوش‌ باشند و بخواهند نماز بخوانند، نماز آنها در حالات‌ ذيل‌ الذكر چه‌ صورتي‌ دارد؟

أ) محل‌ بول‌ و غائط‌ بسيار نجس‌ باشد و تطهير هم‌ امكان‌ نداشته‌ باشد.

ب‌) لباس‌ و بدن‌ بيمار نجس‌ باشد و تطهير ممكن‌ نباشد.

ج‌) بيمار قادر به‌ نشستن‌ و يا ايستادن‌ نبوده‌ و تخت‌ هم‌ رو به‌ قبله‌ نباشد.

د) اگر بيماربه‌ هنگام‌ اداء فريضه‌ به‌ هوش‌ نباشد حكم‌ نمازهاي‌ فوت‌ شده او چيست‌؟

 


پاسخ:

أ) با همان‌ حال‌ نماز بخوانند نماز آنها صحيح‌ است‌.

ب‌) با همان‌ حال‌ نماز بخوانند نماز آنها صحيح‌ است‌.

ج‌) با همان‌ حال‌ نماز بخوانند نماز آنها صحيح‌ است‌.

د) قضا ندارد.