عنوان: ازدواج نکردن دختر جوان
سوال :

اگر دختر جواني‌ نخواهد اصلاً ازدواج‌ كند ولي‌ همه شئونات‌ ديگر اسلامي‌ را رعايت‌ كند و باعث‌ فساد در جامعه‌ نشود آيا مرتكب‌ گناه‌ شده‌ است‌. آيا ازدواج‌ در دين‌ اسلام‌ امري‌ واجب‌ است‌؟


پاسخ:

صلاح‌ شماست‌ كه‌ ازدواج‌ كنيد و بدانيد ازدواج‌ از نظر قرآن‌ كريم‌ موجب‌ سكونت‌ خاطر و آرام‌ دل‌ است‌ اميدوارم‌ هر چه‌ زودتر يك‌ شوهر متديّن‌ و با اخلاق‌ و زن‌ دوست‌ براي‌ شما پيدا شود و شما ازدواج‌ كنيد و درك‌ كنيد ازدواج‌ چقدر خوب‌ است‌ و اين‌ فكر شما چقدر اشتباه‌ است‌.