عنوان: متوفائي که فقط دو خواهر متوفي داشته
سوال :

مردی كه‌ همسر و اولاد نداشته‌ از دنيا رفته‌، وي‌ دو خواهر داشته‌ كه‌ آنها نيز قبل‌ از او از دنيا رفته‌اند، يكي‌ از اين‌ خواهران‌ يك‌ پسر و شش‌ دختر و ديگري‌ يك‌ پسر و دو دختر دارند از وی يك‌ ميليون‌ و صد هزار تومان‌ باقي‌ مانده‌ كه‌ وارثين‌ براي‌ تقسيم‌ به‌ توافق‌ نرسيده‌اند، لذا تقاضا دارم‌ بفرمائيد چگونه‌ بايد تقسم‌ شود؟

 


پاسخ:

همه آنها آنچه‌ را ميّت‌ دارد پسروار دختروار قسمت‌ مي‌كنند يعني‌ هر مردي‌ دو برابر زن‌ ارث‌ مي‌برد، بلي‌ اگر خواهر و برادر ميّت‌ مادري‌ باشند ارث‌ خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها مساوي‌ است‌ و بايد همگي‌ به‌ طور مساوي‌ مال‌ ميّت‌ را قسمت‌ كنند.