عنوان: شهادت به ولايت حضرت علي عليه السلام در اذان و اقامه
سوال :

با توجه‌ به‌ اينكه‌ حضرتعالي‌ در رساله عمليه‌ شهادت‌ به‌ ولايت‌ اميرالمؤمنين‌ را واجب‌ مي‌دانيد بفرمائيد اين‌ شهادت‌ در هر يك‌ از اذان‌ و اقامه‌ دو مرتبه‌ واجب‌ است‌ يا يك‌ مرتبه‌ كفايت‌ مي‌كند؟


پاسخ:

يك‌ مرتبه‌ كفايت‌ مي‌كند ولي‌ دو مرتبه‌ بهتر است‌.