عنوان: شیوۀ‌ نمازخواندن روی صندلي
سوال :

نظر حضرتعالي دربارۀ‌ شیوۀ‌ نمازخواندن روي صندلي، براي کساني که قادر به ايستادن هستند، ولي نمي‌توانند رکوع و سجود را انجام دهند، چيست؟


پاسخ:

ایستاده نماز بخوانند و رکوع کنند و براي سجده روی صندلی بنشينند و مهر را روی میز بگذارند.