عنوان: بازگرداندن نیّت نماز
سوال :

بازگرداندن نیّت نماز، در حین نماز، از نماز قضا به نماز قضاي ديگر، مثلاً قضاي صبح به قضاي نماز مغرب، چه حکمی دارد؟


پاسخ:

جايز نيست.