عنوان: معاشرت با افراد بی‌نماز
سوال :

برخی از افراد فامیل ما اهل نماز نبوده و اعتقادی به قیامت ندارند و اهل خوردن شراب نیز می باشند. آیا رفت و آمد با اینها اشکال دارد؟


پاسخ:

رفت و آمد، به اندازه ضرورت‌ و به اندازه‌اي که قطع رحم نباشد، جايز است.