عنوان: برای بازکردن بخت بسته چه باید کرد؟
سوال :

برای بازکردن بخت بسته چه باید کرد؟


پاسخ:

اين گونه چيزها معمولاً تخيّلي بيش نيست، مخصوصاً در زمان حاضر که ازدواج براي بسياري از افراد‌ جامعه مشکل شده، ربطي به بسته شدن بخت و نظاير آن ندارد، امّا به فرض صحّت هم، اجتناب جدي از گناه و خواندن روزانه قرآن و نيز خواندن نماز جعفر طيار پيش از ظهر روزهاي جمعه  براي باز شدن بخت و استجابت دعا بسيار مؤثر است.