عنوان: راهکار رفع تأثير سحر
سوال :

با توجه به اينكه در قرآن در سوره بقره به وجود سحر و تأثير آن اشاره شده است، اگر كسي اين احتمال را بدهد كه مورد سحر واقع شده و در بعضي موارد‌، مشکلي را در كارهايش احساس كند، آيا راهي هست كه بتواند از آن خلاصي يابد؟ اصلاً آيا كسي كه به انجام اعمال ديني مقيّد است امكان تأثير سحر در او وجود دارد؟


پاسخ:

با خواندن قرآن کريم مي‌توانيد اثر سحر را از بين ببريد.