عنوان: حکم تفکر دربارۀ خصوصيات خداوند
سوال :

در جواب دختر 14 ساله ام كه مي گويد آفريننده خدا كيست و خدا چگونه به وجود آمده است چه جواب قانع كننده اي بدهم؟


پاسخ:

بگوئید خدا هست و این عالم با نظمی که دارد دلیل آن است. ولی راجع به خصوصیات خدا، نباید درباره آن فکر کرد، بلکه ممنوع از فکرکردن هم هستیم.