عنوان: راهکار يافتن همسر نجيب و پاکدامن
سوال :

چه کنیم تا خدا ما را موفق به ازدواج با دختری پاکدامن بکند؟


پاسخ:

اگر خود پاک دامن باشید و از خداوند دختر پاکدامنی را بخواهید و دنبال تجمل گرائی نباشید، خداوند دختر پاک دامنی را به شما می دهد.