عنوان: نحوه رفتار در دوران نامزدي
سوال :

دختري هستم که به تازگي ازدواج کرده ام، مي خواستم بدانم دوره نامزدي يک ماهه من که شامل صحبت مستقيم و لبخند بوده، آيا داراي اشکال بوده است؟


پاسخ:

گذشته گذشته است، راجع به وضع فعلي به فكر شوهرداري باشيد و با نامحرم مواظب باشيد.