عنوان: اخذ درصد خريد در شرکت
سوال :

بنده سهامدار شركتي هستم كه مديران آن با اخذ پورسانت (درصد) در خريدهاي مواد اوليه به بنده و شرکت ضرر مي زنند و بهاي تمام شده شركت را اينطوري بالا مي برند. بنده فكر مي كنم اين كار عين دزدي و حرام باشد و برخورد با اين مديران لازم است، هر چند قوانين ما در اين مورد سكوت كرده است. خواهشمندم نظر خود را بفرماييد؟


پاسخ:

اگر مي دانيد كار آنها حرام است، بايد از آنها جدا شويد.